suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälningar om byggande och begäranden av skattenummer

Fullmaktsärende
person och företag
Beskattning
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar lämna in, granska och redigera anmälningar om byggande om entreprenader och arbetstagare och anmälningar om byggande för privathushåll samt begära uppgifter om skattenummer.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.