suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Så här ber en organisation kunderna om nya ärendefullmakter som ersättning för fullmakter som håller på att avslutas

I det här exemplet beskrivs en situation där en bokföringsbyrå vill förlänga ärendefullmakter som den fått av alla kunder innan de nuvarande fullmakterna upphör.

För att på en gång vill be olika kunder om nya ärendefullmakter utifrån befintliga fullmakter ska du göra så här:

  1. Ta i bruk urvalskorgen på sidan Erhållna fullmakter.
  2. Sök de fullmakter som håller på att gå ut i listan genom att avgränsa listan enligt giltighetstiden (till exempel fullmaktens slutdag ligger tre månader bort). 
  3. Välj de kunder vars fullmakter du vill förlänga.
  4. Välj först parterna i urvalskorgen, dvs. av vem du begär en ny ärendefullmakt.
  5. Hämta sedan fullmakterna, dvs. fullmaktsärendena, för vilka du begär en ny ärendefullmakt. Valet hämtar fullmaktsärenden för fullmakter med specifikationer i korgen. 
  6. När det finns parter och fullmakter i urvalskorgen, gå du vidare till att begära nya fullmakter med dessa uppgifter.
  7. Kontrollera ditt val. I det här skedet kan du ta bort kunder eller fullmaktsärenden från listan och välja om du vill ha med specifikationerna för de erhållna fullmakterna. Du kan också återvända till att redigera dina urval.
  8. När du går vidare flyttas du till den normala vyn för begäran om fullmakt och kan ännu göra ändringar i uppgifterna. Kom ihåg att ange följande dag som startdatum för de nya fullmakterna och som slutdatum det nya slutdatumet som avtalats med kunderna. Observera att alla nya fullmakter har samma giltighetstid.
  9. Skicka till sist begäran om fullmakt.

Observera att arbetstagarnas representationsfullmakter inte förlängs automatiskt, utan att dom ska förlängas, om de upphör samtidigt med de ärendefullmakterna fått av kunden. Du kan förlänga representationsfullmakter på samma gång i enlighet med exemplet Så här ger en organisation den nya kundens representationsfullmakter till anställda som sköter kundens ärenden.


Uppdaterad: 9.12.2022

Är du nöjd med innehållet på denna sida?