suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Så här annullerar en organisation alla fullmakter då kundrelationen upphör

I det här exemplet beskrivs en situation där kundrelationen har upphört och bokföringsbyrån samtidigt annullerar alla fullmakter att uträtta ärenden som erhållits av kunden samt de anställdas representationsfullmakter för kunden i fråga.

När du vill annullera alla fullmakter för en avslutad kundrelation på en gång, gör så här:

  1. Ta i bruk urvalskorgen på sidan Erhållna fullmakter.
  2. Sök i listan de fullmakter kunden gett genom att avgränsa listan med kundens namn eller FO-nummer. 
  3. Välj kund och hämta en part till urvalskorgen. Valet hämtar parternas alla giltiga fullmakter och ofullständiga begäran om fullmakt till korgen. 
  4. Gå till sidan Givna fullmakter. I urvalskorgen sparas också de fullmakter du har hämtat från kunden på föregående sida.
  5. Sök i listan de anställda som sköter kundrelationen genom att använda kundens FO-nummer som sökord. Du kan göra olika sökningar (t.ex. vissa fullmaktsärenden) och i urvalskorgen hämta alla fullmakter som kunden har gett för att sköta dessa ärenden. 
  6. Välj arbetstagare och hämta fullmakterna till urvalskorgen. Observera att om du hämtar parterna till urvalskorgen så annulleras alla representationsfullmakter som arbetstagaren i fråga har givits oberoende av klienten eller avgränsningen av sökningen.
  7. Gå till annullering av fullmakter.
  8. Kontrollera ditt val. På listan visas alla ärendefullmakter som erhållits av kunden och de anställdas representationsfullmakter som du har hämtat till urvalskorgen. I det här skedet kan du ta bort fullmakter från listan som du inte vill annullera. Du kan också återvända till att redigera dina urval.
  9. När du går vidare flyttas du till den normala vyn för annullering av fullmakt och du kan redigera dina val.
  10. Avsluta med att annullera  fullmakterna.

Uppdaterad: 9.12.2022

Är du nöjd med innehållet på denna sida?