suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Så här ger en organisation nya representationsfullmakter till anställda som sköter vissa kunders ärenden

I det här exemplet beskrivs en situation där en bokföringsbyrå har fått nya ärendefullmakter av kunderna och på en gång ger alla anställda som sköter kundrelationen i fråga representationsfullmakt på basis av de nya ärendefullmakterna. 

När du vill ge flera representationsfullmakter på en gång på basis av en ny ärendefullmakt, gör så här:

  1. Ta i bruk urvalskorgen på sidan Erhållna fullmakter.
  2. Sök i listan de fullmakter kunden gett genom att använda kundens namn eller FO-nummer som sökord. Du kan också avgränsa listan med andra sökkriterier (till exempel utgående från fullmaktsärendet eller fullmaktens startdatum).
  3. Välj kund och hämta fullmakter till urvalskorgen. Valet hämtar fullmaktsärenden för begränsade fullmakter med sökningen i korgen med specifikationer. En av specifikationerna är kundens FO-nummer som behövs i representationsfullmakten. Specifikationerna kan vid behov tas bort senare eller ändras till en annan.
  4. Gå till sidan Givna fullmakter. I urvalskorgen sparas de fullmakter du har hämtat på föregående sida.
  5. Sök de anställda som sköter kundrelationen på listan. Om du i tidigare representationsfullmakter har använt kundens FO-nummer som specifikation, använd det som sökord. Du kan också avgränsa listan med andra sökkriterier.
  6. Välj de arbetstagare för vilka du ger en ny representationsfullmakt och välj parterna i urvalskorgen. 
  7. När det finns parter och fullmakter i urvalskorgen, gå till att ge nya representationsfullmakter med dessa uppgifter.
  8. Kontrollera ditt val. I det här skedet kan du ta bort anställda eller fullmaktsärenden från listan. Kom ihåg att ha med specifikationerna för de erhållna fullmakterna. Du kan också återgå till att redigera dina urval.
  9. När du går vidare flyttas du till den normala vyn för att ge fullmakt och kan ännu göra ändringar i uppgifterna. Kom ihåg att kontrollera specifikationerna i skedet Fullmaktsärenden.
  10. Bekräfta till sist fullmakterna.

Uppdaterad: 9.12.2022