suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Så här en organisation ger en bokföringsbyrå rätten att sköta skatteärenden och uträtta ärenden i inkomstregistret

I det här exemplet beskrivs en situation där ett företag ger en bokföringsbyrå rätten att sköta företagets skatteärenden, göra skattedeklarationen och uträtta ärenden i inkomstregistret.

Gör så här när du vill ge din bokföringsbyrå fullmakt att uträtta ärenden för ditt företags räkning: 

  1. Identifiera dig i Suomi.fi-fullmakter.
  2. På startsidan väljer du Företagets fullmakter och det företag för vars räkning du vill ge bokföringsbyrån fullmakt. 
  3. Välj Ge fullmakter. 
  4. Välj ärendefullmakt som fullmaktstyp.
  5. Lägg till bokföringsbyråns uppgifter som fullmaktstagare.
  6. Välj fullmaktsärenden, det vill säga de ärenden som du vill ge bokföringsbyrån rätt att sköta. Du hittar fullmaktsärenden som gäller skatteärenden genom att skriva ”skatt” i sökfältet. Om du vill att bokföringsbyrån ska kunna sköta alla skatteärenden för ditt företags räkning väljer du ”Hantering av skatteärenden”. Om du vill att bokföringsbyrån bara ska sköta om skattedeklareringen, välj ”Skattedeklarering”.  Om du vill att bokföringsbyrån ska sköta inkomstregisterärenden för din räkning hittar du rätt fullmakt genom att skriva in ”lön” i sökfältet. Välj ”Anmälan av om löneuppgifter”. 
  7. Ta i bruk fullmaktsspecifikationen om du vill avgränsa fullmaktens behörigheten. Använd specifikationen endast om du har fått anvisningar för användningen. Till exempel i inkomstregistrets fullmaktärende "Anmälan om löneuppgifter" används specifikationen ”underorganisationens identifierare” med hjälp av vilken du kan dela in fullmakter som företaget gett i olika helheter och till att exempelvis gälla tjänstemännens löner eller en viss avdelning inom företaget. Observera att om du begränsar fullmaktens behörighet med underorganisationens identifierare ska samma identifierare användas även när företagets uppgifter anmäls till inkomstregistret. Närmare anvisningar för användningen av underorganisationens identifierare finns på inkomstregistrets sida Underorganisationens identifierare som avgränsningsidentifierare i inkomstregistretÖppnas i ett nytt fönster..
  8. Bestäm fullmaktens giltighetstid.
  9. Kontrollera att fullmaktens uppgifter är rätt och bekräfta fullmakten.

Uppdaterad: 4.1.2024