suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Att göra begäran om fullmakt som organisation

Suomi.fi-fullmakter kan ärendefullmakt begäras för organisationens räkning av

  • företagets verkställande direktör eller verkställande direktörens ställföreträdare
  • en person med rätt att ensam företräda företaget, föreningen eller det andra samfundet
  • styrelsemedlem i ett företag som antecknats i handelsregistret
  • en i aktiebolagets eller andelslagets handelsregister antecknad berättigad person
  • bolagsman i öppet bolag eller ansvarig bolagsman i kommanditbolag
  • enskild näringsidkare, jordbruksidkare och skogsbruksidkare
  • en person som har getts representantens fullmaktsrätt i Suomi.fi-fullmakter.

Du identifierar dig i Suomi.fi-fullmakter med dina egna personliga identifieringsverktyg. Därför är det möjligt att begära om fullmakt endast om den person som representerar fullmaktsgivaren

  • har finsk personbeteckning och använder bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
  • har en giltig och bekräftad identifikation för utlänningar (UID) och applikationen Finnish Authenticator i bruk. Dessutom ska personen ha gällande representantens fullmaktsrätt.

Begäran om fullmakt ändras till en gällande fullmakt först när mottagaren av begäran har godkänt den. Därefter kan fullmaktstagaren sköta fullmaktsgivarens ärenden i de tjänster där det är möjligt att med fullmakt uträtta ärenden för någon annans del.

Läs också följande:


Uppdaterad: 8.12.2022