suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Så här ger en organisation sin arbetstagare fullmakt att ge andra arbetstagare fullmakter för att sköta kundernas ärenden

I det här exemplet beskrivs en situation där bokföringsbyrån ger sin arbetstagare fullmakt att ge andra arbetstagare fullmakt att sköta kundernas ärenden.

När du vill ge en arbetstagare rätt att ge andra arbetstagare fullmakt att uträtta ärenden med fullmakterna som företagets kunder gett ska du göra så här: 

 1. Identifiera dig i Suomi.fi-fullmakter.
 2. På startsidan väljer du Företagets fullmakter och det företag för vars räkning du vill ge fullmakten. 
 3. Välj Ge fullmakter. 
 4. Välj representantens fullmaktsrätt som typ av fullmakt.
 5. Lägg till arbetstagarens eller arbetstagarnas uppgifter som fullmaktstagare.
 6. Välj fullmaktsärenden, det vill säga de ärenden i vilka du vill ge dina arbetstagare representantens fullmaktsrätt.
 7. Bestäm fullmaktens giltighetstid.
 8. Kontrollera att fullmaktens uppgifter är rätt och bekräfta fullmakten.

En arbetstagare som fått representantens fullmaktsrätt kan göra följande för företagets räkning i de valda fullmaktsärendena:

 • Arbetstagaren kan använda Suomi.fi-fullmakter för det företags räkning som gett representantens fullmaktsrätt och ge andra arbetstagare representantens fullmaktsrätt.
 • Arbetstagaren ser de ärendefullmakter som företaget har erhållit. 
 • Arbetstagaren kan be om ärendefullmakter av företagets organisations- eller personkunder. Exempelvis kan en anställd vid en bokföringsbyrå som har representantens fullmaktsrätt för "Anmälan om löneuppgifter" för bokföringsbyråns räkning be kundföretaget om fullmakter att anmäla företagets löneuppgifter till inkomstregistret. 

Uppdaterad: 9.12.2022