suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Att godkänna begäran om fullmakt som organisation

Mottagaren av begäran om fullmakter (fullmaktsgivaren) ska godkänna begäran om fullmakter så att den som begär en fullmakt (fullmaktstagaren) kan uträtta ärenden för fullmaktsgivarens räkning. Begäran godkänns genom att bekräfta fullmakten i Suomi.fi-fullmakter. En begäran om fullmakt kan också förkastas.

  • När fullmakten har bekräftats gäller den från och med startdatumet.
  • Om en begäran om fullmakt avslås träder fullmakten aldrig i kraft. 

Uppdaterad: 4.1.2024

Är du nöjd med innehållet på denna sida?