suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hyrt arbete

Som hyrd arbetstagare är du anställd hos det bemanningsföretag med vilket du ingått ett arbetsavtal. Bemanningsföretaget betalar din lön, övertidsersättning, semesterersättning och andra förmåner som hör till din anställning samt pensionsavgifterna och de övriga lagstadgade socialförsäkringsavgifterna. Din arbetsplats är det företag som använder sig av inhyrd arbetskraft (användarföretaget), eller flera sådana företag.

I hyrt arbete bestäms din lön och dina anställningsvillkor i första hand enligt det kollektivavtal som binder bemanningsföretaget. Om inget sådant kollektivavtal finns iakttas användarföretagets kollektivavtal.

En inhyrd arbetstagare förbinder sig att arbeta under användarföretagets ledning och övervakning.

Användarföretaget är skyldigt att informera även inhyrda arbetstagare om lediga arbeten. Som inhyrd arbetstagare har du rätt till de tjänster som användarföretaget erbjuder sina egna anställda, till exempel arbetsplatsmåltider.


    Ansvariga för texten: Akava – Centralorganisationen för högutbildade i Finland, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Finlands Näringsliv EK, KT Kommunarbetsgivarna, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Statens arbetsmarknadsverk SAMV, Tjänstemannacentralorganisationen STTK
    Uppdaterad: 11.12.2018