suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Arbete som företagare eller egenanställd

Du kan också arbeta som självständig företagare. Den som säljer sitt arbete som självständig företagare förbinder sig att självständigt ta emot arbetet utan uppdragsgivarens ledning och övervakning. Som företagare kan du vara näringsidkare, frilans eller fakturera via ett bolag. Du betalar själv din pensionsavgift (FöPL) och övriga försäkringar.

Verksamhetsformen har dock ingen betydelse när man bedömer om det är fråga om en anställning eller företagande. Om kännetecknen för en anställning uppfylls räknas du som anställd i arbetsavtalsförhållande även om du inte avtalat om det.

Kännetecken för företagande

  • Du skaffar själv dina arbetsredskap och ditt arbetsställe
  • Du bestämmer själv om din arbetstid 
  • Ersättningen för ditt arbete betalas enligt arbetsresultat eller fakturering
  • Du betalar själv din pension och ditt försäkringsskydd.

Ansvariga för texten: Akava – Centralorganisationen för högutbildade i Finland, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Finlands Näringsliv EK, KT Kommunarbetsgivarna, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Statens arbetsmarknadsverk SAMV, Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Uppdaterad: 29.1.2024