suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Likabehandling på arbetsplatsen

Arbetsgivaren ska enligt lag bemöta sina arbetstagare opartiskt och likvärdigt. Diskrimineringsförbudet gäller också arbetssökande.

Vad betyder diskriminering i arbetslivet?

Arbetsgivaren får inte utan grund försätta en arbetstagare i en sämre ställning än andra. Du får till exempel inte diskrimineras på följande grunder:

  • kön
  • sexuell läggning
  • familjeförhållanden
  • hälsotillstånd eller funktionsnedsättning
  • medborgarskap eller etnisk bakgrund
  • språk
  • religion
  • åsikter
  • facklig verksamhet eller
  • politisk verksamhet.

Att skapa en hotfull atmosfär eller uppmana till diskriminering räknas också som diskriminering.

Vad ska jag göra om jag blir mobbad eller diskriminerad på arbetsplatsen?

Anmäl mobbningen genast till arbetsgivaren. Enligt lag måste arbetsgivaren ingripa i mobbningen utan dröjsmål.

Berätta för mobbaren att det han eller hon gör eller säger sårar dig. Be mobbaren sluta med sin mobbning. Om du inte vågar tala med mobbaren eller det inte hjälper att tala med honom eller henne kan din chef, förtroendeman, arbetarskyddsfullmäktig eller ditt fackförbund hjälpa dig. Du kan också be företagshälsovården eller arbetarskyddsmyndigheten om hjälp.


Ansvariga för texten: Akava – Centralorganisationen för högutbildade i Finland , Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Finlands Näringsliv EK, KT Kommunarbetsgivarna, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Statens arbetsmarknadsverk SAMV, Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Uppdaterad: 11.12.2018