suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Arbetssäkerhet

Arbetssäkerheten ska främjas av arbetstagarna och arbetsgivaren tillsammans. Arbetsgivaren ska identifiera de riskfaktorer som finns i arbetet, arbetsförhållandena och arbetsmiljön.

Du ska få inskolning i arbetet. Du ska få tillräcklig information om riskfaktorerna i arbetet och om hur du förhindrar skador.

Som anställd ska du följa din arbetsgivares bestämmelser och anvisningar och även i övrigt främja säkerheten på din arbetsplats. 

 • Arbetarskyddslagen ska tillämpas på 
 • arbete som utförs på grundval av arbetsavtal 
 • i arbets- och tjänsteförhållanden samt bland annat på elevers och studerandes arbete 
 • i samband med utbildningen arbete som utförs av personer som deltar i arbetskraftspolitiska åtgärder och 
 • arbete som utförs av dem som fullgör civiltjänst.  Vilka tjänster kan jag få?

  Se relaterade tjänster och servicekanaler.
  Ansvariga för texten: Akava – Centralorganisationen för högutbildade i Finland , Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Finlands Näringsliv EK, KT Kommunarbetsgivarna, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Statens arbetsmarknadsverk SAMV, Tjänstemannacentralorganisationen STTK
  Uppdaterad: 9.4.2018