suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Arbetarskydd

Din arbetsgivare är skyldig att sörja för din säkerhet och hälsa i arbetet. Arbetsplatsen ska ha ett handlingsprogram för arbetarskydd och programmets mål ska beaktas i utvecklingen och planeringen av arbetsplatsen.


Ansvariga för texten: Akava – Centralorganisationen för högutbildade i Finland , Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Finlands Näringsliv EK, KT Kommunarbetsgivarna, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Statens arbetsmarknadsverk SAMV, Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Uppdaterad: 17.1.2020