suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Arbetarskydd

Din arbetsgivare är skyldig att sörja för din säkerhet och hälsa i arbetet. Arbetsplatsen ska ha ett handlingsprogram för arbetarskydd och programmets mål ska beaktas i utvecklingen och planeringen av arbetsplatsen.


Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Ansvariga för texten: Akava – Centralorganisationen för högutbildade i Finland , Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Finlands Näringsliv EK, KT Kommunarbetsgivarna, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Statens arbetsmarknadsverk SAMV, Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Uppdaterad: 16.1.2019