suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Samla in information om anställda

Arbetsgivaren får behandla endast sådana personuppgifter om dig som är nödvändiga med tanke på ditt anställningsförhållande. Denna princip kan arbetsgivaren inte kringgå ens med ditt samtycke.

Får min arbetsgivare samla in uppgifter om mig utan mitt tillstånd?

Din arbetsgivare ska i första hand samla in uppgifter om dig av dig själv. Om arbetsgivaren skaffar dina personuppgifter någon annanstans behövs ett samtycke av dig.

Din arbetsgivare har rätt att behandla uppgifter om ditt hälsotillstånd om det är nödvändigt för att betala lön för din sjukdomstid, utreda grunderna för din frånvaro eller på din begäran bedöma din arbetsförmåga. Uppgifterna om hälsotillstånd ska fås av dig eller med ditt skriftliga samtycke någon annanstans.

Hur ska uppgifter om mitt hälsotillstånd behandlas?

Uppgifter om hälsotillstånd ska förvaras separat från övriga uppgifter arbetsgivaren samlat in. De får endast behandlas av personer som särskilt utsetts av arbetsgivaren och som behöver dem för att sköta sitt arbete.


Ansvariga för texten: Akava – Centralorganisationen för högutbildade i Finland , Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Finlands Näringsliv EK, KT Kommunarbetsgivarna, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Statens arbetsmarknadsverk SAMV, Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Uppdaterad: 11.12.2018