suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lön och utbetalning av lön

Lönen är en kompensation för det arbete du utfört. Du kan kompenseras förutom i pengar också i form av en bostads- eller bilförmån. Lönen kan bestå av delar som grundar sig på tid, svårighetsgrad, prestation och resultat samt olika lönetillägg.


Ansvariga för texten: Akava – Centralorganisationen för högutbildade i Finland , Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Finlands Näringsliv EK, KT Kommunarbetsgivarna, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Statens arbetsmarknadsverk SAMV, Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Uppdaterad: 14.1.2021