suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lön och utbetalning av lön

Lönen är en kompensation för det arbete du utfört. Du kan kompenseras förutom i pengar också i form av en bostads- eller bilförmån. Lönen kan bestå av delar som grundar sig på tid, svårighetsgrad, prestation och resultat samt olika lönetillägg.


Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Ansvariga för texten: Akava – Centralorganisationen för högutbildade i Finland , Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Finlands Näringsliv EK, KT Kommunarbetsgivarna, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Statens arbetsmarknadsverk SAMV, Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Uppdaterad: 11.12.2018