suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kännetecken för ett bra arbetsavtal

Arbetsavtalet formuleras fritt. Det kan ingås muntligt, men det är bra att göra upp ett skriftligt avtal. Arbetsavtal kan också skrivas i elektronisk form.

När arbetsavtalet görs upp ska ni bland annat komma överens om

 • arbetsuppgifterna
 • lönen
 • arbetstiden
 • semestern
 • arbetsreglerna.

Av arbetsavtalet ska framgå

 • när arbetet inleds
 • anställningens längd vid visstidsanställning och grunden för tidsbundenheten
 • längden på eventuell prövotid
 • var arbetet utförs
 • arbetstagarens huvudsakliga uppgifter
 • vilket kollektivavtal som tillämpas på arbetet
 • på vilka grunder lönen bestäms och lönebetalningsperioden
 • den ordinarie arbetstiden
 • intjänandet av semester
 • uppsägningstiden eller grunden för hur den bestäms.

Du kan låta ditt fackförbund kontrollera arbetsavtalet.


Är du nöjd med innehållet på denna sida?

Ansvariga för texten: Akava – Centralorganisationen för högutbildade i Finland , Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Finlands Näringsliv EK, KT Kommunarbetsgivarna, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Statens arbetsmarknadsverk SAMV, Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Uppdaterad: 23.3.2023