suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Arbetsavtal och prövotid

Arbetsavtalet är det grundläggande avtalet i arbetslivet. I arbetsavtalet kommer du och din arbetsgivare överens om hur arbetet ska utföras och vilken lön som ska betalas för det och om andra förmåner och villkor. Avtalet är förpliktande för både dig och arbetsgivaren.

Arbetsavtalet formuleras fritt. Det kan ingås muntligt, men det är bra att göra upp ett skriftligt avtal. Arbetsavtal kan också skrivas i elektronisk form.

Om arbetsavtalet ingåtts muntligt ska arbetsgivaren inom en månad lämna en skriftlig utredning över villkoren i anställningsförhållandet.


Ansvariga för texten: Akava – Centralorganisationen för högutbildade i Finland, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Finlands Näringsliv EK, KT Kommunarbetsgivarna, Kyrkans arbetsmarknadsverk, Statens arbetsmarknadsverk SAMV, Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Uppdaterad: 10.6.2022