suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Fullmaktsärenden

Avgränsa listan


Vad söker du efter

444 fullmaktsärenden

 • Säkerhetsärenden för leverantörer av kombinerade resetjänster

  Fullmaktsärende
  företag
  Uträttandet av myndighetsärenden
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar uträtta ärenden som gäller säkerheter för leverantörer av kombinerade resetjänster, såsom:
  • skicka ansökningar, blanketter och bokslutsuppgifter
  • anmäla avregistrering
  • svara på begäran om hörande
  • ta emot beslutet.
 • Söka reparationsunderstöd för bostad

  Fullmaktsärende
  person
  Stöd för boende
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar söka understöd för reparation av bostad.
 • Söka reparationsunderstöd för bostadsbyggnader

  Fullmaktsärende
  företag
  Stöd för boende
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar söka hiss-, tillgänglighets- och energiunderstöd samt andra understöd.
 • Söka stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen

  Fullmaktsärende
  företag
  Marknadsstöd och -förmåner
  Landsbygdsstöd och -förmåner
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra och skicka ansökningar och anmälningar om stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen samt läsa tillhörande ansökningar, anmälningar och beslut.
 • Söka stöd till utdelning i skolan

  Fullmaktsärende
  företag
  Marknadsstöd och -förmåner
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar söka stöd till skolprogram, lämna in nödvändiga dokument för ansökan av stöd, läsa beslut och kontrollrapporter angående dem samt upprätthålla uppgifter om den sökande.
 • Sökande av ändring i detaljplan

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Kommunärenden
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade söka ändring en i detaljplan på fullmaktsgivarens vägnar.
 • Tillgång till fullmaktsregistrets uppgifter

  Fullmaktsärende
  företag
  Fullmaktsregister
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade granska de fullmakter organisationen har givit och personuppgifterna som kopplats till fullmakterna i fullmaktsregistret.
 • Transaktionsrapportering

  Fullmaktsärende
  företag
  Uträttandet av myndighetsärenden
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade lämna uppgifter om förvärv och överlåtelse av finansiella instrument på fullmaktsgivarens vägnar.
 • Tullklarering

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Import och export
  9 e-tjänster
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar lämna in deklarationer och uppgifter för tullklarering, granska sina deklarationer och de beslut som har fattats på basis av dem samt skicka och ta emot meddelanden som gäller tullklarering. 
 • Underhåll av avtal om larmanordningar

  Fullmaktsärende
  företag
  Säkerhet
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar
  • ansöka om anslutning av brand- och brottslarmutrustning till nödcentralsdatasystemet
  • ingå avtal om testning av anordningens funktion
  • administrera uppgifter om kundrelationer och avtal
  • säga upp avtalet.
 • Underhåll av serviceuppgifter angående fastighetsskötsel

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Fastighetsskötsel
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ändra uppgifter om tjänster för fastighetens skötsel och underhåll enligt tjänstespecifika begränsningar.
 • Underhåll av trafiktillstånd för vägtrafik

  Fullmaktsärende
  företag
  Trafiktillstånd
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktgivarens vägnar ansöka om trafiktillstånd för vägtrafik samt läsa och redigera tillståndsuppgifter, anmälningar och registreringar.
 • Underhåll av uppgifter och tillstånd för trafikföretag

  Fullmaktsärende
  företag
  Yrkestrafik
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar upprätthålla uppgifter för ett trafikföretag, till exempel
  • läsa och redigera organisationens uppgifter
  • ansöka om organisations- eller persontillstånd i anslutning till verksamheten ingå avtal
  • anmäla personer som ansvarar för användningen av fordon
  • uppdatera faktureringsuppgifter
  • begära rättelse av avgifter.
 • Underhåll av uppgifter om arbetslöshetsförsäkringspremier

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Arbete och arbetslöshet
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren underhålla uppgifter om arbetslöshetsförsäkringspremier och utbildningsersättning.
 • Undertecknande av ansökningar om utsläppshandelsregistret

  Fullmaktsärende
  företag
  Energiförsörjning
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar underteckna fullmaktsgivarens ansökningar som gäller utsläppshandelsregistret.
 • Undertecknande av avtal gällande avfallshantering och utbyte av material

  Fullmaktsärende
  företag
  Miljöfrågor
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar underteckna avtal om avfallshantering och utbyte av material, samt tjänster i anslutning till dessa och sköta ärenden som gäller avfallets och produktionens biflöden, samt ärenden gällande utbyte av tjänster relaterade till dem, såsom
  • söka eller erbjuda avfallshanterings- eller experttjänster
  • söka eller erbjuda material som kan utnyttjas
  • granska, göra och godkänna anbud
  • granska och upprätta avtal
  • administrera fullmaktsgivarens uppgifter.
 • Uppdatering av beskrivningen av den som erbjuder arbete

  Fullmaktsärende
  företag
  Arbete och arbetslöshet
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren uppdatera uppgifterna om den som erbjuder arbete, såsom kontaktuppgifter till rekryteringen, text i marknadsföringsbeskrivningen samt arbetsgivarens logo, på fullmaktsgivarens vägnar.
 • Uppdatering av kund- och faktureringsuppgifter gällande säkerhetsutredningar

  Fullmaktsärende
  företag
  Uträttandet av myndighetsärenden
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar uppdatera kund- och faktureringsuppgifter gällande säkerhetsutredningar.
 • Upprättande av en begäran om dokument med anknytning till utrikesministeriets förvaltningsområde

  Fullmaktsärende
  person och företag
  Begäran om dokument och information
  1 e-tjänst
  Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar beställa dokument med anknytning till utrikesministeriets förvaltningsområde, såsom
  • identitetshandlingar och adressuppgifter som inhämtas från utlandet
  • dataskyddsbegäran.
 • Upprätthållande av information om mobilitetstjänster

  Fullmaktsärende
  företag
  Trafik
  1 e-tjänst
  Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla och upprätthålla information om mobilitetstjänster.