suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Skötseln av beskickningens lagstadgade ärenden

Fullmaktsärende
företag
Utrikesförvaltningen
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar sköta ärenden beskickningens ärenden såsom
  • ansöka om skattefrihet och skatteåterbäring
  • ansöka om uppehållstillstånd och identitetskort för personalen
  • ansöka och anmäla andra lagstadgade ärenden som gäller beskickningen och dess personal.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.