suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Skötseln av beskickningens lagstadgade ärenden

Fullmaktsärende
företag
Utrikesförvaltningen
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar sköta ärenden beskickningens ärenden såsom
  • ansöka om skattefrihet och skatteåterbäring
  • ansöka om uppehållstillstånd och identitetskort för personalen
  • ansöka och anmäla andra lagstadgade ärenden som gäller beskickningen och dess personal.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Utrikesministeriet etjänst