suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Skötsel av statens ersättnings-, avgiftsbefrielse- eller arvsärenden

Fullmaktsärende
person och företag
Uträttandet av myndighetsärenden
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar i statens ersättnings-, avgiftsbefrielse- eller arvsärenden
  • ansöka om ersättning och anhålla om avgiftsbefrielse
  • leverera och ta emot dokument
  • följa handläggningen av ärendet och meddela tilläggsuppgifter
  • besvara begäran om tilläggsuppgifter i ärendet
  • anföra besvär över ett beslut som fåtts.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Statskontoret etjänst