suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Skattedeklarering

Fullmaktsärende
person och företag
Beskattning
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar endast lämna skattedeklarationer och andra anmälningar som hör till hanteringen av skatteärenden.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.