suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Sköta ärenden som gäller säkerhetstillstånd för användning av strålning

Fullmaktsärende
företag
Säkerhet
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om säkerhetstillstånd för användning av strålning samt göra på förhand utförda och anmälningsbaserade ändringar i säkerhetstillstånd.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.