suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Sköta indrivningsärenden

Fullmaktsärende
person och företag
Ekonomi och finansiering
3 e-tjänster
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar läsa fordringar som har påförts, betala fordran och ansöka om betalningstid.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Mitt Lowell
  • Ropo Online
  • Rättsregistercentralens E-tjänster