suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Sköta indrivningsärenden

Fullmaktsärende
person och företag
Ekonomi och finansiering
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar läsa fordringar som har påförts, betala fordran och ansöka om betalningstid.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.