suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Sköta ärenden angående felparkeringsavgifter

Fullmaktsärende
person och företag
Parkering
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra begäran om omprövning angående en felparkeringsavgift eller flytta en förfallodag.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.