suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Skicka arbetsgivarens ersättningsansökan för företagshälsovård

Fullmaktsärende
företag
Förmåner
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade ändra och skicka fullmaktsgivarens ersättningsansökan för företagshälsovård samt granska tidigare ansökningar och ersättningsbeslut.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.