suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Skötsel av pensionsärenden

Fullmaktsärende
person
Pensioner
Den som getts denna fullmakt får sköta pensionsärenden som gäller arbets- och folkpensioner samt arbetspensionsrehabilitering och familjepension, såsom att
  • ansöka om pension
  • lämna tilläggsuppgifter
  • se uppgifter om beslut samt dokument och begäranden om tilläggsuppgifter med anknytning till besluten
  • granska uppgifter om arbetshistoria
för fullmaktsgivarens del.
Fullmakten ger inte behörighet att ändra betalningsförbindelseuppgifter för en pension i utbetalning.
Fullmakten ger inte behörighet att lämna in en boendeanmälan för en pensionstagare som bor utomlands eller ett levnadsintyg för en person som får pension från utlandet.