suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Skötsel av socialförsäkringsärendensamband med arbete utomlands

Fullmaktsärende
person och företag
Arbete utomlands
Den som getts denna fullmakt kan för fullmaktsgivarens del sköta ärenden med anknytning till arbete utomlands, såsom att
  • ansöka om att omfattas av den sociala tryggheten i Finland
  • lämna tilläggsuppgifter
  • se uppgifter om beslut samt dokument och begäranden om tilläggsuppgifter med anknytning till besluten
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.