suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Sköta konkurs- och företagssaneringsförfarande

Fullmaktsärende
person och företag
Ekonomi och finansiering
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar administrera och sköta ärenden i samband med konkurs- och företagssaneringsförfarande, till exempel registrera, lämna in och ta emot uppgifter och dokument samt skicka anmälningar, kallelser och yttranden.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.