suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Sköta konkurs- och företagssaneringsförfarande

Fullmaktsärende
person och företag
Ekonomi och finansiering
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar administrera och sköta ärenden i samband med konkurs- och företagssaneringsförfarande, till exempel registrera, lämna in och ta emot uppgifter och dokument samt skicka anmälningar, kallelser och yttranden.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Kosti