suomi.fi
skip_link_main

Företagssanering

Företagssaneringen siktar mot att arrangera ditt företags skulder så att verksamheten kan fortsätta. Du kan ansöka om företagssanering om ditt företag har ekonomiska problem och minst två borgenärer förordar din ansökan. Domstolen utser en utredare som upprättar ett saneringsprogram. Ditt företag fortsätter sin verksamhet enligt programmet under hela saneringen.

modular_service_guide_responsible_organization

guide_content_go_to_services_heading

guide_content_go_to_services_description
modular_service_guide_modified_date