suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Företagssanering

Företagssaneringen siktar mot att arrangera ditt företags skulder så att verksamheten kan fortsätta. Du kan ansöka om företagssanering om ditt företag har ekonomiska problem och minst två borgenärer förordar din ansökan. Domstolen utser en utredare som upprättar ett saneringsprogram. Ditt företag fortsätter sin verksamhet enligt programmet under hela saneringen.


Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 9.8.2019