suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Skeden i saneringsförfarandet

Saneringsförfarandet inleds då du skickar in ansökan om företagssanering till domstolen. Domstolen fattar beslut om att saneringen inleds och utser en utredare. Utredaren gör upp en basutredning om ditt företag och ger ett förslag till saneringsprogram. Borgenärerna ska godkänna förslaget, domstolen fastställer det och företaget följer det under saneringen.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 29.12.2020