suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Skuldsanering för privatpersoner

Vid skuldsanering för privatpersoner upprättas ett program för betalningen av din firmas och dina privata skulder. Ditt företag kan få skuldsanering om det annars inte klarar av att betala sina skulder och om det uppfyller alla andra villkor. Ansök om sanering via den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen i din regions Rättshjälpsbyrå. Följ företagets betalningsprogram under saneringen.

Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion

Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Uppdaterad: 7.2.2019