suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Skuldsanering för privatpersoner

Ditt företag kan enbart få skuldsanering för privatpersoner om du är en enskild näringsidkare. Vid skuldsaneringen upprättas ett program för betalningen av ditt företags och dina privata skulder. Ansök om att få delta i arrangemanget via ekonomi- och skuldrådgivningen i din region. Följ företagets betalningsprogram under saneringen.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 9.8.2019