suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tidigt saneringsförfarande

Om ditt företag bara hotas av insolvens kan dess borgenär ordna ett tidigt saneringsförfarande. Om ditt företag redan är insolvent är endast ett normalt saneringsförfarande möjligt.

Det finns färre hinder för att inleda ett tidigt saneringsförfarande än för ett normalt saneringsförfarande. 

Hinder för tidiga saneringsförfaranden är inte att

  • syftet med saneringen skulle vara att förhindra indrivning av skulder eller på annat sätt kränka rättigheter

eller

  • det inte finns förutsättningar att genomföra eller fastställa ett saneringsprogram, till exempel för att borgenärerna inte har tillräckligt med förtroende för företaget.

Därtill tillämpas inte de brottsgrunder som utgör hinder för normalt saneringsförfarande i ett tidigt saneringsförfarande. Till exempel utgör ett tidigare bokföringsbrott inget hinder för ett tidigt saneringsförfarande.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan? Denna webbplats är en del av Europas portal Your Europe. Ge respons via Europeiska kommissionens responsblankett.Öppnas i ett nytt fönster.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 30.11.2022