suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tidigt saneringsförfarande

Om ditt företag endast hotas av insolvens kan det vara möjligt att ansöka om ett tidigt saneringsförfarande. Om ditt företag redan är insolvent är endast ett normalt saneringsförfarande möjligt.

Det är endast gäldenärsföretaget som kan ansöka om ett tidigt saneringsförfarande. Det finns färre hinder för att inleda ett tidigt saneringsförfarande än för ett normalt saneringsförfarande.

Hinder för tidiga saneringsförfaranden är inte att

  • syftet med saneringen skulle vara att förhindra indrivning av skulder eller på annat sätt kränka rättigheter
  • det inte finns förutsättningar att genomföra eller fastställa ett saneringsprogram, till exempel för att borgenärerna inte har tillräckligt med förtroende för företaget.

Därtill tillämpas inte de brottsgrunder som utgör hinder för normalt saneringsförfarande i ett tidigt saneringsförfarande. Till exempel utgör ett tidigare bokföringsbrott inget hinder för ett tidigt saneringsförfarande.

Till skillnad från det normala saneringsförfarandet träder betalnings-, indrivnings- och andra förbud som gäller saneringsskulder inte automatiskt i kraft i ett tidigt saneringsförfarande. Om förbuden är nödvändiga ska de begäras separat av domstolen och gälla endast en viss tid.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 18.10.2023