suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Metoder för skuldreglering

Det finns olika sätt att reglera företagets skulder. Bolagsformen och de ekonomiska problemens omfattning avgör vilken metod som är lämpligast. Du kan få hjälp att välja metod till exempel via FöretagsFinlands tjänst för ekonomisk rådgivning och utvecklingsbolaget i din region.

Betalningsplan

Det enklaste, inofficiella sättet att reglera företagets skulder är att ta direktkontakt med fordringsägarna och upprätta en plan för betalningen av skulderna med var och en av dem. Metoden är lämplig när företagets betalningsproblem är tillfälliga och framtidsutsikterna ser lovande ut.

Skuldsanering för privatpersoner

Om företagets betalningsproblem har varat under lång tid och ditt företag är en firma, kan du ansöka om skuldsanering för privatpersoner. Då regleras företagets och dina privata skulder med hjälp av ett betalningsprogram.

Observera att skuldsanering för privatpersoner inte passar aktiebolag, kommanditbolag eller öppna bolag.

Företagssanering och påskyndat saneringsförfarande

Om det krävs större åtgärder än skuldreglering för att få ordning på företagets ekonomi, ska du ansöka om företagssanering eller påskyndat saneringsförfarande. Då upprättas ett saneringsprogram för totalsanering av ditt företag.

Båda metoderna lämpar sig för alla bolagsformer.

    Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion

    Vilka tjänster kan jag få?

    Se relaterade tjänster och servicekanaler.
    Uppdaterad: 6.2.2019