suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Metoder för skuldreglering

Det finns olika sätt att reglera företagets skulder. Bolagsformen och de ekonomiska problemens omfattning avgör vilken metod som är lämpligast. 

Du kan få hjälp att välja metod till exempel via Företagarens ekonomihjälp och utvecklingsbolaget i din region.

Betalningsplan

Om företagets betalningsproblem är tillfälliga kan du försöka komma överens om skuldarrangemangen direkt med företagets borgenärer. Ta själv kontakt med borgenärerna och gör upp en särskild plan med var och en om hur ditt företag betalar sina skulder.

Skuldsanering för privatpersoner

Om du är privat näringsidkare och företagets betalningsproblem har förlängts kan du söka dig till skuldsaneringen för privatpersoner. Då regleras både företagets och dina privata skulder med hjälp av ett betalningsprogram.

Observera att skuldsanering för privatpersoner inte passar aktiebolag, kommanditbolag, öppna bolag eller andelslag.

Företagssanering och påskyndat saneringsförfarande

Om det krävs stora åtgärder för att få ordning på företagets ekonomi, ska du ansöka om företagssanering eller påskyndat saneringsförfarande. Då upprättas ett saneringsprogram för totalsanering av ditt företag.

Båda metoderna lämpar sig för alla bolagsformer.


Hittade du informationen du sökte på den här sidan? Denna webbplats är en del av Europas portal Your Europe. Ge respons via Europeiska kommissionens responsblankett. Öppnas i ett nytt fönster.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 15.6.2021