suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Metoder för skuldreglering

Det finns olika sätt att reglera företagets skulder. Bolagsformen och de ekonomiska problemens omfattning avgör vilken metod som är lämpligast. 

Du kan få hjälp att välja metod till exempel via Företagarens ekonomihjälp och utvecklingsbolaget i din region.

Betalningsplan

Om företagets betalningsproblem är tillfälliga kan du försöka komma överens om skuldarrangemangen direkt med företagets borgenärer. Ta själv kontakt med borgenärerna och gör upp en särskild plan med var och en om hur ditt företag betalar sina skulder.

Skuldsanering för näringsidkare

Om du är privat näringsidkare och företagets betalningsproblem har förlängts kan du söka dig till skuldsaneringen för näringsidkare. Då regleras både företagets och dina privata skulder med hjälp av ett betalningsprogram.

Observera att skuldsanering för näringsidkare inte passar aktiebolag, kommanditbolag, öppna bolag eller andelslag.

Företagssanering

Om det krävs större åtgärder för att få ordning på ekonomin för ditt företag ska du ansöka om företagssanering.   Då utarbetar vi ett saneringsprogram där vi strävar efter att holistiskt göra en totalsanering av ditt företag. Företagssanering lämpar sig för alla bolagsformer.

Olika typer av saneringsförfaranden:

Hur du får tillgång till dem beror på omfattningen av ditt företags ekonomiska svårigheter.


Hittade du informationen du sökte på den här sidan? Denna webbplats är en del av Europas portal Your Europe. Ge respons via Europeiska kommissionens responsblankett. Öppnas i ett nytt fönster.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 30.11.2022