suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Skuldreglering

Genom skuldreglering kan du få ordning på företagets ekonomi. Välj den metod som är lämpligast utifrån företagets bolagsform och de ekonomiska problemens omfattning. Metoder som passar alla företag är upprättande av en betalningsplan, företagssanering och påskyndat saneringsförfarande. Skuldsanering för privatpersoner passar däremot bara firmor.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?Denna webbplats är en del av Europas portal Your Europe. Ge respons via Europeiska kommissionens responsblankett.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Metoder för skuldreglering

Det finns olika sätt att reglera företagets skulder. Välj den metod som är lämpligast utifrån bolagsformen och de ekonomiska problemens omfattning.

Företagssanering

Målet med företagssanering är att reglera skulderna och sanera företaget. Under saneringen driver du affärsverksamheten enligt saneringsprogrammet.

Skeden i saneringsförfarandet

Ansök om företagssanering hos domstolen. Utredaren utarbetar ett saneringsprogram åt ditt företag. Följ programmet så länge saneringen pågår.

Påskyndat saneringsförfarande

Målet med påskyndat saneringsförfarande är att saneringsprogrammet för ditt företag fastställs snabbare än vanligt. I bästa fall tar det bara en dag.

Skuldsanering för privatpersoner

Skuldsanering för privatpersoner omfattar ett betalningsprogram för dina och firmans skulder. Sök till arrangemanget via ekonomi- och skuldrådgivning.

Grundande av ett nytt företag under och efter skuldsaneringen

Om du vill kan du i allmänhet också starta ny företagsverksamhet under eller efter skuldsaneringen. Men det kan ha sina utmaningar.