suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Påskyndat saneringsförfarande

Målet med påskyndat saneringsförfarande är att saneringsprogrammet för ditt företag fastställs snabbare än vanligt. Ditt företag kan ansökan om förfarandet på vissa villkor, till exempel att företaget samarbetar med sina borgenärer. En saneringsberedare utarbetar ett utkast till saneringsprogrammet. Utkastet fastställs av domstolen.


I samarbete med: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 20.5.2021