suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Insolvens

Insolvens innebär att gäldenären ständigt är oförmögen att betala sina skulder senast på förfallodagen. Då är betalningssvårigheterna inte bara tillfälliga.

Sök hjälp i tid

Om företagets betalningssvårigheter fortsätter under lång tid kan företaget bli insolvent. När du ingriper i betalningssvårigheter i ett så tidigt skede som möjligt kan du inleda saneringen av ditt företag i god tid. I bästa fall undviker du insolvens helt och hållet.

Sök hjälp för att sköta företagets betalningssvårigheter

Insolvensförfaranden

Om ditt företag ändå blir insolvent ska du ansöka om ett insolvensförfarande som lämpar sig för företagets bolagsform. 

Förfarandena är

Om företaget vill betala sina skulder och återfå sin kapacitet inom en given tidsram ska du ansöka om företagssanering. En enskild näringsidkare kan också utnyttja skuldsaneringen för privatpersoner.

Om det inte syns någon lösning på företagets ekonomiska situation ska du ansöka om konkurs för företaget.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 15.6.2021