suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Konkurs

Det lönar sig inte att förlänga en ständigt förlustbringande företagsverksamhet. En kontrollerad konkurs är ett bättre alternativ än en okontrollerad. Man behöver inte heller skämmas över konkursen, utan snarare förhålla sig till den som en inlärningsupplevelse.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan? Denna webbplats är en del av Europas portal Your Europe. Ge respons via Europeiska kommissionens responsblankett.Öppnas i ett nytt fönster. 

Se innehåll relaterat till ämnet:

Konkursförfarande

En konkurs innebär att ditt insolventa och olönsamma företag läggs ned efter en domstolsbehandling. En konkurs kan också annulleras av giltiga skäl.

Skeden i ett konkursförfarande

Vid en konkurs utreder man företagets skulder, säljer dess egendom och fördelar pengarna mellan borgenärerna. Efter förfarandet läggs företaget ned.

Konkursen förfaller och offentlig utredning

En konkurs kan förfalla om det finns för lite pengar i konkursboet. Den kan ändå fortsätta som offentlig utredning.

Konkursborgenärer

Borgenärerna har den högsta beslutanderätten i ett konkursbo. Du får delta på borgenärssammanträden och uttrycka din åsikt, men inte rösta.

Att återhämta sig från en konkurs

Konkursen är en ny början. Lär dig av det, prata bort det onda och fortsätt ditt liv med ett positivt sinne. Skäms inte för konkursen.