suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Konkurs

Ett konkursförfarande innebär att man utreder skulderna i ditt insolventa företag, säljer dess egendom, fördelar tillgångarna mellan borgenärerna och lägger ned företaget. Borgenärerna har den högsta beslutanderätten i konkursboet. En konkurs kan förfalla om det finns för lite pengar i konkursboet. Den kan ändå fortsätta som offentlig utredning om man vill undersöka ditt företag ytterligare.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Konkursförfarande

En konkurs innebär att ditt insolventa och olönsamma företag läggs ned efter en domstolsbehandling. Konkursen kan läggas ned av giltiga skäl.

Skeden i ett konkursförfarande

Vid en konkurs utreder man företagets skulder, säljer dess egendom och fördelar pengarna mellan borgenärerna. Efter förfarandet läggs företaget ned.

Konkursen förfaller och offentlig utredning

En konkurs kan förfalla om det finns för lite pengar i konkursboet. I vissa fall fortsätter ändå konkursen som en offentlig utredning.

Konkursborgenärer

Borgenärerna har den högsta beslutanderätten i ett konkursbo. Du får delta på borgenärssammanträden och uttrycka din åsikt, men inte rösta.