suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Att återhämta sig från en konkurs

En konkurs kan ge upphov till skam, även om det i allmänhet inte finns någon anledning till det – en konkurs är snarare en ny början. Lär dig av konkursen, prata bort det onda och fortsätt ditt liv med ett positivt sinne. Sök modigt hjälp för dina ekonomiska, hälsomässiga och andra svårigheter.

Du kan fortsätta som företagare även efter konkursen genom att grunda ett nytt företag.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 13.2.2023