suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Nedläggning av företagsverksamhet

När du frivilligt vill lägga ned din företagsverksamhet, måste du upplösa ditt företag. Om du har ett aktiebolag upplöser du det genom likvidationsförfarande. Ett öppet bolag eller kommanditbolag kan upplösas genom ett avtal mellan bolagsmännen eller vid konflikt genom likvidationsförfarande. Du behöver inga officiella förfaranden för att lägga ned en enskild näringsidkare.

Se innehåll relaterat till ämnet:

Upplösning av aktiebolag

Aktiebolag ska upplösas genom ett lagstadgat förfarande. Om du frivilligt vill avsluta ett aktiebolag ska du upplösa det genom likvidationsförfarande.

Upplösning av öppet bolag och kommanditbolag

Ett öppet bolag och kommanditbolag kan upplösas genom avtal om bolagsmännen är eniga om nedläggningen. Annars kan företaget försättas i likvidation.

Nedläggning av firma

När du vill lägga ned din firma: avsluta företagsverksamheten, betala dess skulder, överlåt dess tillgångar och gör en nedläggningsanmälan.