suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Konkursen förfaller och offentlig utredning

En konkurs kan förfalla om

  • konkursboets medel inte räcker till kostnaderna för konkursförfarandet
  • det efter betalningen av kostnaderna för konkursförfarandet inte blir tillräckligt med pengar över till borgenärerna. 

När konkursen förfaller upphör konkursförfarandet och ditt företag läggs ned. Om man ändå vill granska ditt företag ytterligare kan man fortsätta konkursförfarandet som en offentlig utredning.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 9.8.2019