suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Konkursförfarande

Ett konkursförfarande innebär att ditt insolventa och olönsamma företag läggs ned efter en domstolsbehandling. Du kan själv ansöka om konkurs för ditt företag eller så kan någon av företagets borgenärer göra det. Domstolen utser en boförvaltare som förvaltar och företräder konkursboet. Konkursen kan läggas ned om det finns ett giltigt skäl.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 20.5.2021