suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Konkursförfarande

Ett konkursförfarande innebär att ditt insolventa och olönsamma företag läggs ned efter en domstolsbehandling. Du själv eller någon av ditt företags borgenärer kan ansöka om konkurs för företaget. Domstolen utser en boförvaltare som förvaltar och företräder konkursboet. Konkursen kan läggas ned om det finns ett giltigt skäl.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 9.8.2019