suomi.fi
skip_link_main

Konkursförfarande

Ett konkursförfarande innebär att ditt insolventa och olönsamma företag läggs ned efter en domstolsbehandling. Du själv eller någon av ditt företags borgenärer kan ansöka om konkurs för företaget. Domstolen utser en boförvaltare som förvaltar och företräder konkursboet. Konkursen kan läggas ned om det finns ett giltigt skäl.

modular_service_guide_responsible_organization

guide_content_go_to_services_heading

guide_content_go_to_services_description
modular_service_guide_modified_date