suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Skeden i ett konkursförfarande

Konkursförfarandet inleds när domstolen försätter ditt företag i konkurs och utser en boförvaltare. Boförvaltaren upprättar en boförteckning över företagets tillgångar och skulder samt en gäldenärsutredning. Borgenärerna meddelar sina fordringar till boförvaltaren, som utifrån fordringarna upprättar en utdelningsförteckning. Boförvaltaren säljer ditt företags egendom, betalar skulderna och gör en slutredovisning.


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 30.12.2020