suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Konkursborgenärer

Vid en konkurs överförs beslutanderätten i ditt företags ärenden från dig till boförvaltaren och borgenärerna. Borgenärerna beslutar om konkursboet på borgenärssammanträdena. I egenskap av företagets företrädare får du delta på sammanträden och uttrycka din åsikt, men inte rösta. Om borgenärerna önskar ett närmare samarbete med boförvaltaren kan de tillsätta en borgenärsdelegation bland sig själva.


Vilka tjänster kan jag få?

Se relaterade tjänster och servicekanaler.
Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 9.8.2019