suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anteckningar om ett företags betalningsstörning

Ditt företag får en betalningsanmärkning om företaget inte betalar sina räkningar trots påminnelser och uppmaningar. En betalningsanmärkning försvårar verksamheten för ditt företag. Du kan oftast se en betalningsanmärkning i kreditupplysningsregistret i två till tre år. Du kan dock få bort företagets betalningsanmärkning ur kreditupplysningsregistret genom att betala företagets fordringar till din borgenär.

Du kan också se företagssanering, näringsförbud och konkurs i kreditupplysningsregistret. Du kan se en konkurs i kreditupplysningsregistret i fem år. Hur länge du kan se uppgifter om företagssanering och näringsförbud varierar från fall till fall. 


Ansvarig för texten: Suomi.fi-redaktion
Uppdaterad: 1.12.2022