suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Avsända meddelanden

I mappen Skickat ser du dina skickade meddelanden i kronologisk ordning, så att det senaste du skickade visas först. Du kan bläddra bland och läsa dina skickade och inkomna meddelanden.  

Du kan svara på ett meddelande om avsändaren tillåter att svar ges i tjänsten. I en tråd kan du svara på flera meddelanden. 

Om du valt att meddelanden ska skickas till dig per post kan du inte svara på de elektroniska meddelandena i tjänsten eller skicka nya till organisationerna. 

När du skickar meddelanden via Suomi.fi-meddelanden eller besvarar ett meddelande som en organisation har skickat dig förmedlas din personbeteckning även till organisationen i fråga. På så sätt kan den organisation som tar emot meddelandet försäkra sig om din identitet och du kan börja uträtta ärenden utan ytterligare identifiering. Organisationen är skyldig att behandla din personbeteckning på det sätt som bestämmelserna kräver. 

Anvisningsvideo

Under rubriken ”Teckenspråkiga videor” hittar du en video som visar hur man använder avsända meddelanden. Videon har teckenspråkig översättning och ljud.

Videor på teckenspråk


Uppdaterad: 29.11.2022