suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Organisationer och tjänster som använder Suomi.fi-meddelanden

Organisationer som använder Suomi.fi-meddelanden för att skicka post till medborgarna. I anslutning till organisationen nämns tjänsten eller ärendet där meddelanden används. 

Meddelandena kan också innehålla beslutsuppgifter, fakturor, tidsbokningsuppgifter samt andra dokument.

A

Ackas stad: e-tjänster

Alajärvi kommun: e-tjänster

Alavieska kommun: e-tjänster, öppen service- och responskanal

Alavo stad: dokumenthantering, småbarnpedagogik

Allmän intressebevakning: intressebevakningsbyråer

Arbetsdomstolen: registratorskontor

Asikkala kommun: e-tjänster, småbarnpedagogik och förskoleundervisning

Askola kommun: e-tjänster

B

Birkala kommun: registratorskontor

Birkalands tidsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Birkalands välfärdsområde: ärendehantering, parastapalvelua.fi, patientsombudsman, socialombudsman, e-tjänster

Björneborgs stad: e-tjänster, Wilma, ärendehantering, registratur 

Borgnäs kommun: e-tjänster

Brahestad: e-tjänster

Brottspåföljdsmyndigheten: begäran om dokumenter

E

Egentliga Finlands tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Egentliga Finlands välfärdsområde: parastapalvelua.fi, asiakasmaksut, patientombud, e-tjänster, socialombud

Egentliga Tavastlands tingrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Ekonomi- och skuldrådgivning: rättshjälpsbyråer

Enare kommun: e-tjänster

Enonkoski kommun: öppen service- och responskanal

Esbo stad: småbarnspedagokik, klientavgifter inom social- och hälsovården, ekonomitjänster

Eura kommun: e-tjänster, öppen service- och responskanal

Eurajoki kommun: e-tjänster

Evijärvi kommun: e-tjänster

F

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA): energicertifikatregister, ARA registret över ordningsnummer

Forssa stad: avfallshanteringsmyndigheten, e-tjänster

Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä: sociala tjänster 

Försvarsmakten: e-inlärningsmiljö

Försäkringsdomstolen: förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst

G

Gustav Adolf kommun: e-tjänster

H

Haapajärvi stad: e-tjänster, småbarnpedagogik och förskoleundervisning, 

Haapavesi stad: tjänsteinnehavarnas och förvaltningsorganens beslut

Halso kommun: e-tjänster

Hankasalmi kommun: e-tjänster, bostadansökan, uppsägning av hyresavtal, ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen

Hattula kommun: socialarbete 

Hausjärvi finska församling: elektronisk beställning av ämbetsbetyg

Hausjärvi kommun: sociala tjänster

Heinola stad: registratorskontor, dagvård, arkivet

Heinävesi kommun: ärendehanteringssystem

Helsingfors förvaltningsdomstol: förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst

Helsingfors hovrätt: registratorskontor

Helsingfors kyrkliga samfällighet: e-tjänster, centralregister

Helsingfors stad: fostrans- och utbildningssektorn

Helsingfors tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

HUS-sammanslutningen: e-tjänster, begäran om att få logguppgifter beträffande patientregistret, PKK funktionella symptom, rehabilitering informerat samtycke

HUS-sammanslutningen, foniatri: forskningstillstånd

HUS-sammanslutningen, infektionssjukdomar: forskningstillstånd

HUS-sammanslutningen, öron-, näs- och halssjukdomar: forskningstillstånd

Hollola kommun: e-tjänster, ärendehantering

Honkajoki kommun: e-tjänster

Hyrynsalmi kommun: e-tjänster

Hämeenkyrö kommun: ärendehantering, utbildning, planeringstjänster, registret, småbarnspedagokik, vattenverk, arbetsförmedlingar

Högsta förvaltningsdomstolen: förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst

Högfors stad: småbarnspedagogik

Högsta domstolen: registratorskontor

I

Idensalmi stad: e-tjänster

Ijo kommun: e-tjänster

Ingå kommun: bildningstjänster, bygg- och miljöservice, e-tjänster, planläggningsservice, registratorskansli, småbarnspedagogisk service, teknisk service, ärendehantering

Institut för hälsa och välfärd (THL): registratorskontor, undersökningar, rättspsykiatri

Itis kommun: tjänsteinnehavarnas och förvaltningsorganens beslut, elektronisk responskanal

J

Jakobstad: ärendehanteringstjänst för småbarnspedagogik

Janakkala kommun: e-tjänster, sociala tjänster, socialarbete 

Joensuu stad: ärendehantering

Joutsa kommun: e-tjänster

Justitieministeriet: Förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst, rättshjälpsbyråns beslut om rättshjälp, straffregisterutdrag, utsökningsmyndighetens handlingar, system för register, system för verkställighet

Juga kommun: ärendehanteringssystem

Juupajoki kommun: Anmälan till förskolan och skolan, ansökningar till förskolan och dagvården samt beslut i anslutning till dessa, kommunstyrelsens och fullmäktiges protokollsutdrag samt tjänsteinnehavarbeslut, löneintyg, ansökningar om vägbidrag, e-tjänster

Juva kommun: e-tjänster

Jämsä stad: ärendehanteringssystem

K

Kajana stad: e-tjänster, ärendehantering

Kajanalands tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Kajanalands välfärdsområde: Kajanalands Omasote, Optomed EIS screen, parastapalvelua.fi, socialt arbete, e-tjänster, informationsförfrågningar 

Kalajoki stad: e-tjänster

Kallio samkommun för basservice (Nivala, Ylivieska, Alavieska, Sievi):  öppen service- och resposnkanal, familjecenter

Kangasala stad: registraturen, dataskydd

Kangasniemi kommun: e-tjänster, ärendehantering

Kankaanpää stad: e-tjänster

Kannonkoski kommun: dagvårdsbeslut

Kannus stad: e-tjänster

Kanta-Tavastland välfärdsområde: socialt arbete

Karleby kyrkliga samfällighet / Karleby regioncentralregister: e-tjänster i Karleby regioncentralregister

Karleby stad: småbarnspedagogik och förskoleundervisning, ansökan om understöd

Karstula kommun: e-tjänster

Kaskö stad: småbarnpedagogik och förskoleundervisning

Kauhajoki: e-tjänster

Kauhava stad: ärendehantering, myndighetsbeslut

Kemi stad: parkeringsövervakning

Kemijärvi stad: e-tjänster

Kempele kommun: e-tjänster, TieraCity

Kervo finska församling: elektronisk beställning av ämbetsbetyg, begäran om hindersprövning, diakonins kontakt, begravning

Kervo stad: e-tjänster, Kirkes-biblioteken

Keuru stad: e-tjänster

Keva (f.d. Kommunernas pensionsförsäkring): tjänsten Min pension

Kides stad: ärendehanteringssystem

Kihniö kommun: e-tjänster

Kimitoöns kommun: e-tjänster

Kittilä kommun: e-tjänster

Kolari kommun: e-tjänster

Kolpene servicecentral: Virtu.fi

Konkursombudsmannens byrå: elektronisk ärendehantering

Konnevesi kommun: e-tjänster

Kontiolax kommun: ärendehanteringssystem

Korsholm kommun: e-tjänster

Korsnäs kommun: e-meddelanden, ansökan om småbarnspedagogik

Kotka stad: dokumenthantering

Kouvola stad: e-tjänster

Kronoby kommun: småbarnspedagogik

Kuhmo stad: e-tjänster

Kuhmois kommun: e-tjänster

Kuopio stad: parkeringsövervakning

Kuortane kommun: e-tjänster

Kurikka stad: e-tjänster

Kymmenedalens tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Kymmenedalens välfärdsområde: dokumenthantering, registraturen, parastapalvelua.fi, e-tjänster

Kyrkostyrelsen: e-tjänster

Kyrkslätt kommun: småbarnspedagogik

Kärsämäki kommun: e-tjänster

L

Lahti finska församlingar: elektronisk beställning av ämbetsbetyg

Lahtis stad: Lahtipiste kundservice, registratur, småbarnspedagokik, småbarnspedagokik - inkomstinformation – kommunal, småbarnspedagokik - inkomstinformation – privat, Wellamo- civic college, sysselsättningstjänster, miljöhälsa, arkivtjänst – informationstjänst

Laihia kommun: e-tjänster, ärendehantering

Lantmäteriverket: lantmäteriförrättningshandlingar, statens fakturaförmedlingstjänst

Lapinjärvi kommun: e-tjänster

Lapinlahti kommun: e-tjänster

Lappajärvi kommun: ärentehanteringssystem, öppen service och responskanal

Lapplands tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Lapplands välfärdsområde: e-tjänster

Lapplands yrkeshögskola: ärenderhantering

Larsmo kommun: e-tjänster, småbarnspedagogik och annan service

Laukas kommun: kundservice, sysselsättningstjänster

Lembois kommun: e-tjänster

Lemi kommun: e-tjänster

Letala kommun: e-tjänster

Lieksa stad: ärendehanteringssystem

Liminka kommun: e-tjänster

Libelits kommun: ärendehanteringssystem

Livsmedelsverket: stödtillämpningen

Loimaa stad: e-tjänster

Lojo stad: registraturen

Lundo stad: e-tjänster

M

Malax kommun: ärendehantering,  tjänsteinnehavarnas och förvaltningsorganens beslut, ansökan om småbarnspedagogik

Masku kommun: e-tjänster

Mellersta Finlands tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Mellersta Österbottens välfärdsområde (Soite): dokumentförvaltningen, arkivets registratur, kundmeddelande, beslut och betalningsförbindelser

Merijärvi kommun: e-tjänster

Migrationsverket: e-tjänster

Muhos kommun: e-tjänster

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata: meddelandekort för valen, fullmakter, statens fakturaförmedlingstjänst, dokument gällande kundtjänst för privatpersoner: inhemska och utländska livshändelser, intressebevakning och intyg från befolkningsdatasystemet

Myrskylä kommun: e-blanketter

Mäntsälä kommun: e-tjänster, ärendehantering, myndighetsbeslut, Kirkes-biblioteken

Mäntyharju kommun: e-tjänster

N

Nakkila kommun: e-tjänster

Nivala stad: e-tjänster

Norra Finlands förvaltningsdomstol: förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst

Norra Karelens tingsrätt: registratorskontor

Norra Karelens välfärdsområde (Siun sote): registratorskontor, tidsbeställningsbrev, beslut för klientavgiftsbefrielse, social- och patientombudsman, brev från polikliniken för vuxenpsykiatri, brev från polikliniken för neuromodulering, brev från allmänsjukhuspsykiatriska polikliniken, socialvårdens servicebeslut, avdelning 3K brev, samkundhandledningens brev, beslut för klientavgift, brev från minnespolikliniken, kvinnocenter patientjournal, parastapalvelua.fi, e-tjänster, dataskyddsombud

Norra Savolax tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen, ärendehanteringen inom rättskipningen

Norra Savolax välfärdsområde: registret, patientinformation

Norra Österbottens Förbund: e-tjänster

NTM-centralen i Nyland: om hanteringen av ärendet

Nurmes stad: ärendehanteringssystem

Nurmijärvi finska församling: elektronisk beställning av ämbetsbetyg

Nurmijärvi kommun: centralförvaltningens e-tjänster, ansökan om småbarnspedagogik

Nyslott stad: e-tjänster, regionala avfallsstyrelse

Nådendal stad: registratur, tekniska tjänster

Närpes stad: e-tjänster, ansökan om småbarnspedagogik

O

Orimattila stad: e-tjänster

Orivesi stad: e-tjänster, tjänster inom småbarnspedagokik

Oulais stad: e-tjänster

Outokumpu stad: ärendehanteringssystem

P

Paimio stad: ärendehanteringssystem, öppen service- och responskanal

Pargas stad: byggnadstillsynen, e-tjänster

Parkano stad: blankettjänst

Pedersöre kommun: kundtjänst, ansökan om småbarnspedagogik och morgon-/eftermiddagsverksamhetsa, avbytarservice

Pelkosenniemi kommun: e-tjänster

Pensionskassa Verso: arbetspension

Pensionsskyddscentralen: arbetspensionsrådgivning

Perho kommun: bostadansökan och uppsägning av bostad, ansökan om dagvård (också om förskoleutbildning), e-tjänster

Pieksämäki stad: e-tjänster

Pielavesi kommun: administrations- och stödtjänster, registratur, protokoll från kommunala institutioner och tjänstemänens beslut

Pihtipudas kommun: ärendehanterinssystem, öppen service- och responskanal

Pikassos, Social kompetenscentrum i Birkaland, Egentliga Tavastland och Satakunta: socialombudsmannatjänster

Polisen: trafikförseelse

Polvijärvi kommun: ärendehanteringssystem

Posio kommun: e-tjänster

Pudasjärvi stad: e-tjänster

Punkalaidun kommun: ärendehanterinssystem, öppen service- och responskanal

Puolanka kommun: e-tjänster

Puumala kommun: e-tjänster, ärendehantering

Pyhäjoki kommun: e-tjänster

Pyhäjärvi stad: e-tjänster

Pyhäranta kommun: e-tjänster

Pyttis kommun: tjänsteinnehavarnas och förvaltningsorganens beslut

Påmark kommun: elektroniska ärendehantering

Päijänne-Tavastlands tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Päijät-Tavastlands välfärdsområde: registratorskontor, datasäkerhet, parastapalvelua.fi, patientarkiv

Pälkäne kommun: e-tjänster, byggnadstillsynen

Pöytyä kommun: e-tjänster

R

Rantasalmi kommun: kundservice, beslut

Raumo stad: registratorskontor, miljö- och tillståndstjänster, pedagogiska och kulturella tjänster, tekniska tjänster, servicepunkt Pyyrman, informationsförfrågningar från arkiven

Rautalampi kommun: e-tjänster, ärendehantering

Rautavaara kommun: social- och hälsovårdstjänster, pedagogiska och kulturella tjänster, tekniska tjänster, hyresbostäder

Rautjärvi kommun: e-tjänster

Regionförvaltningsverket: ärendehantering

Riihimäki stad: e-tjänster, socialarbete

Rovaniemi hovrätt: registratorskontor

Rovaniemi stad: ärendehantering

Ruokolax kommun: e-tjänster

Ruovesi kommun: e-tjänster

Rättshjälp: rättshjälpsbyråer 

Rättsregistercentralen: rättshjälp, intressebevakning, registerdatasystemet, straffregistret

Rääkkylä kommun: ärendehanteringssystem

S

S:t Michels stad: e-tjänster, ärendehantering

Saarijärvi stad: kundtjänst, e-tjänster

Saarikka, affärsverket för omsorgstjänster (Kannonkoski, Karstula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Saarijärvi): e-tjänster

Sagu kommun: e-tjänster

Salla kommun: registratur

Salo stad: öppen service- och feedbackkanal, e-tjänster

Samkommunen för folkhälsoarbetet i Pemar-Sagu: e-tjänster

Samkommun för grundtrygghet, Akseli (Masku, Mynämäki, Nousiainen): e-tjänster

Samkommun för grundtrygghet, Karviainen (Karkkila, Vihtis): e-tjänster

Sastamala stad: e-tjänster

Satakunta tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Satakunta välfärdsområde: patientombudsman, elektronisk blankett, e-tjänster, ta kontakt med: arkiv, registrator, kliniska intruktörerna, patientfaktureringen, dataskyddsombud, den elektroniska kontaktkanalen till socialtjänsten, servicekupong och köpservicesystem

Savitaipale kommun: e-tjänster

Seinäjoki finska församling: elektronisk beställning av ämbetsbetyg

Statens fakturaförmedlingstjänst (Palkeet): en faktura

Sibbo kommun: Mina tjänster

Sievi kommun: e-tjänster

Siikainen kommun: byggnadstillsynen

Siikajoki kommun: e-tjänster

Siikalatva kommun: e-tjänster

Siilinjärvi kommun: tjänsteinnehavarnas och förvaltningsorganens beslut, öppen service- och responskanal, tjänsteinnehavarbeslut och mötesbeslut

Simo kommun: e-tjänster

Skatteförvaltningen: MinSkatt, Palkka.fi

Socialombudsman – Ackas, Urjala, Hattula, Tavastehus, Janakkala, Hausjärvi, Loppi och Riihimäki (Social kompetenscentrum Pikassos): kontakt till socialombudsmannen

Socialombudsman – Ingå, Högfors, Kervo, Lojo, Sjundeå, Vichtis, Keusote: Hyvinge, Träskända, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby (Socialkompetens Ab): kontakt till socialombudsmannen

Socialombudsman – Mellersta Finland (Social kompetenscentrum Koske): kontakt till socialombudsmannen

Soini kommun: e-tjänster, dokumenthantering

Somero stad: ansökan om hyresbostad

Sonkajärvi kommun: e-tjänster

Sotkamo kommun: e-tjänster

Statskontoret: ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom, brottsskadeersättningar, olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, statens skydd för reseskador

Storkyro kommun: e-tjänster

Strålsäkerhetscentralen: begäran om information, statens fakturaförmedlingstjänst

Studenternas hälsovårdstiftelse, SHVS: kommunikation efter mottagning

Sulkava kommun: ärendehanterinssystem, öppen service- och responskanal

Suomussalmi kommun: e-tjänster, byggnadsuppgifter anmälning

Suonenjoki stad:  e-tjänster, bostadsbyrå, parkeringsövervakningen

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur: e-meddelanden

Sysmä kommun: E-Sysmä blankettjänst

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes): kontrollera dina egna personuppgifter, annan sak eller fråga, begäran om uppgifter eller handlingar

Södra Karelens tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Södra Savolax landskapsförbund: ärendehanteringssystem, blankettstjänst

Södra Savolax tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Södra Savolax välfärdsområde: blankettjänst, socialt arbete, e-tjänster, hälsovård

Södra Östrebottens förbund: registratur

Södra Österbottens tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Södra Österbottens välfärdsområde: registratorskontoret, e-tjänster

T

Taipalsaari kommun: e-tjänster

Tammela kommun: e-tjänster

Tammerfors stad: e-tjänster, ärendehantering, regional avfallshanteringsmyndighet, småbarnspedagogik

Tavastehus förvaltningsdomstol: förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst

Tavastehus stad: dokumenthantering, registratorskontor, småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Tavastkyro kommun: undervisning

TE-tjänster: meddelanden, beslut, arbetserbjudande, utkomstskydd, arbetskraftsutbildning

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira: e-tjänster, alkoholnäringsregistret (Allu)

Tohmajärvi kommun: e-tjänster, ärendehanteringssystem

Trafik- och patientskadenämnden: meddelande från trafik- och patientskadenämnden

Transport- och kommunikationsverket (Traficom): elektroniska anmälningar om körkort, elektroniska anmälningar om fordonsbeskattning, statens fakturaförmedlingstjänst

Träskända stad: Kirkes-biblioteken

Turku Universitet: skicka urvalsproven till alla sökande

Tusby kommun: e-tjänster, Kirkes-biblioteken, ärendehantering

Tyrnävä kommun: e-tjänster

U

Uleåborgs stad: anvisning och rådgivning angående Uleåborg stads tjänster, saker angående kommuntillägg för sysselsättning,  tilapalvelut (lokaltjänster), straffregisterutdrag för upphandlingar, småbarnspedagogiken, utdrag ur belastningsregistret för upphandlingar

Uleåborgs tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Ulvsby stad: e-tjänster

Utajärvi kommun: e-tjänster, öppen service- och responskanal

Utsjoki kommun: e-tjänster

Utsökningsverket: utsökning

V

Vaala kommun: e-tjänster

Vaalijala samkommun: e-tjänster

Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö: E-tjänster

Valkeakoski stad: e-tjänster

Valtimo kommun: e-tjänster

Vanda församlingar: elektronisk beställning av ämbetsbetyg

Vanda och Kervo välfärdsområde: barnskyddets familjevård

Vanda stad: dagvårdsbeslut, familjevården inom barnskyddet

Varkaus stad: begäranden om uppgifter

Vasa förvaltningsdomstol: förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst

Vasa hovrätt: registratorskontor

Vasa stad: dataskyddsombud

Verket för finansiell stabilitet: insättningsgaranti, registratorskontor, rådgivning i insättningsgarantifrågor

Vesanto kommun: e-tjänster

Vesilahti kommun: registratorskontor, småbarnspedagogik

Vetil kommun: administration, tekniska ärenden, bildningsfrågor 

Vichtis kommun: ärendehanteringssystem

Vieremä kommun: e-tjänster

Viitasaari stad: e-tjänster

Vindala kommun: e-tjänster

Virdois stad: e-tjänster, förvaltning, pedagogiska tjänster, miljötjänster

Virmo kommun: e-tjänster

Vittis stad: e-tjänster

Västra Nylands tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Västra Nylands välfärdsområde: elektronisk blankettjänst

Vörå kommun: ärendehanteringssystem, småbarnpedagogik och förskoleundervisning

Y

Ylitornio kommun: e-tjänster, Asioin.fi

Ylöjärvi stad: ärendehanteringssystem, registrerades begäran, e-tjänster

Å

Åbo förvaltningsdomstol: förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst

Åbo hovrätt: registratorskontor

Åbo stad: koncernförvaltningen upphandlingstjänster vid Åbo stad, brottsregister, tjänsteinnehavares beslut, servicehelheten för sysselsättning: sysselsättningsvillkor, stöd för sysselsättning, småbarnspedagogik, annan säker post till staden, FöPL och LFöPL intyg

Åklagarmyndigheten: åklagardistrikt, ärendehanteringen inom rättskipningen

Ålands fordonsmyndigheten: besiktningskallelser

Ålands förvaltningsdomstol: registratorskontor

Ålands tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Ä

Äänekoski stad: e-tjänster

Ö

Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen: arbetspensionsutdrag och pensionsbesluter för privatkunder, FöPL-besluter och brev för företagare, arbetspensionsutdrag

Österbottens tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Östra Finlands förvaltningsdomstol: förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst

Östra Finlands hovrätt: registratorskontor

Östra Finlands universitet: registratorskontor

Östra Nylands tingsrätt: registratorskontor, ärendehanteringen inom rättskipningen

Östra Nyland välfärdsområde: tidbeställningsbrev

Övre Savolax Samkommunen SOTE: e-tjänster


Uppdaterad: 12.4.2024