suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Användning av meddelanden

Du kan använda Suomi.fi-meddelanden både med en mobilapplikation och med datorns eller den mobila enhetens webbläsare.

Suomi.fi-appen innehåller samma meddelanden och i huvudsak samma funktioner som tjänsten Meddelanden i Suomi.fi-webbtjänsten, men möjligheten att uträtta ärenden för någon annans räkning är snävare i mobilappen.

I mobilappen

  • kan du inte uträtta ärenden för en annan persons räkning.
  • kan företagen uträtta ärenden endast utifrån registret. 

Med registerbaserad ärendehantering avses att e-tjänsten kontrollerar att du har rätt att uträtta ärenden för företagets, föreningens eller ett annat samfunds räkning i basregistren och fullmaktsregistret. 

Bekanta dig närmare med uträttande av ärenden för ett företag eller ett samfund.


Uppdaterad: 29.11.2022