suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Användning av meddelanden

Du kan använda Suomi.fi-meddelanden med en mobilapplikation (Suomi.fi-mobilappen) eller med datorns och mobilenhetens webbläsare (Suomi.fi-webbtjänsten).

Suomi.fi-mobilappen innehåller samma meddelanden och i huvudsak samma funktioner som Suomi.fi-meddelanden i Suomi.fi-webbtjänsten, men möjligheten att uträtta ärenden för någon annans räkning är snävare i mobilappen.

I mobilappen

  • kan du inte uträtta ärenden för en annan persons räkning.
  • kan du uträtta ärenden för ett företags räkning endast om du är namntecknare i företagets handelsregister och du har rätt att representera företaget ensam.

Bekanta dig närmare med uträttande av ärenden för ett företag eller ett samfund.


Uppdaterad: 5.2.2024