suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Aktivera Meddelanden

När du tar i bruk Suomi.fi-meddelanden behöver du

  • din egen personbeteckning
  • ett verktyg för stark autentisering (bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort)
  • en egen fungerande e-postadress som du läser regelbundet. E-postadressen får inte innehålla åäö
  • under ibruktagningen ska du ha möjlighet att läsa den e-post dit bekräftelsemeddelandet om ibruktagandet anländer.

Använd din e-postadress som du läser regelbundet för Suomi.fi-meddelanden, inte till exempel familjens. Du kan senare byta e-postadress i meddelandenas inställningar.

Så här byter du din e-postadress i Suomi.fi-meddelanden


Uppdaterad: 5.2.2024