suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Var ser jag de fullmakter som organisationen har gett?

Du ser de fullmakter som organisationen gett i Suomi.fi-fullmakter när du valt Företagets fullmakter som ärenderoll och

  • du har en på registeruppgifter baserad rätt att ensam ge företagets eller föreningens fullmakter i Suomi.fi-fullmakter (till exempel verkställande direktör)
  • du är enskild näringsidkare, lantbruksidkare eller skogsbruksidkare
  • du är styrelsemedlem i företaget
  • du är bolagsman i öppet bolag eller ansvarig bolagsman i kommanditbolag
  • du är en i aktiebolagets eller andelslagets handelsregister antecknad berättigad person
  • du är delägare i ett skattesamfund.

Övriga kan granska fullmakter som getts av ett företag, en förening eller ett annat samfund samt fullmakter som upphört inom de senaste 15 månaderna endast om de i Suomi.fi-fullmakter har getts en fullmakt som berättigar till åtkomst till fullmaktsregistrets uppgifter (till exempel en kommun kan ge ekonomidirektören rätt att läsa fullmaktsregistrets uppgifter). Anvisningar för att ge denna fullmakt finns på sidan Exempel på organisatoriska fullmakter.

Observera att 

  • en person som har fått representantens fullmaktsrätt kan granska representationsfullmakter som getts till andra personer i de fullmaktsärenden för vilka han eller hon har getts representantens fullmaktsrätt
  • den som har fullmaktsrätt och representantens fullmaktsrätt inte ser en fullmaktsrätt eller en representantens fullmaktsrätt som andra personer har fått.

På sidan Fullmakter som upphört ser du de fullmakter vars giltighetstid har löpt ut eller som har annullerats före utgången av giltighetstiden. Fullmakter som upphört syns på sidan 15 månader efter slutdatumet.


Uppdaterad: 8.12.2022