suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Vilken är skillnaden mellan de olika typerna av fullmakter?

Det finns fyra olika typer av fullmakter för organisationer, varav 

  • två gäller skötseln av organisationens egna ärenden 
  • två gäller fullmakter som erhållits av kunder.

Att sköta ett företags, en förenings eller ett annat samfunds egna ärenden

  • Organisationens (fullmaktsgivarens) egna ärenden kan skötas av en person eller en annan organisation (fullmaktstagare) som fått ärendefullmakt.
  • Organisationens (fullmaktsgivarens) ärendefullmakter kan ges av en person som fått fullmaktsrätt. Om denna person behöver uträtta ärenden för fullmaktsgivarens räkning ska han eller hon även ge sig själv ärendefullmakt.

Att uträtta ärenden för en kund hos en organisation

  • Kunderna (fullmaktsgivare) kan ge en ärendefullmakt till en organisation (fullmaktstagare). Endast arbetstagare som fått representationsfullmakt kan uträtta ärenden med ärendefullmakter som erhållits av kunderna.
  • En person som har rätt att ge fullmakter för en organisations räkning kan också ge en arbetstagare en fullmakt som är av typen representantens fullmaktsrätt. Denna arbetstagare kan ge andra arbetstagare kundernas representationsfullmakter och begära ärendefullmakter av andra organisationer eller personer.

Typer av fullmakterUppdaterad: 1.8.2023